محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

گیت کنترل تردد الکترونیکی شیشه ای

ساعت های حضور و غیاب

یک سیستم جامع حضور و غیاب با ثبت زمان ورود و خروج افراد و صدور مجوز تردد از درب ها برای آن ها ، می تواند مدیران را برای نظارت موفق و کم هزینه بر روی کارمندان خود یاری نماید. برای این منظور از یک دستگاه سخت افزاری ( ساعت حضور و غیاب ) و اتوماسیون نرم افزاری حضور و غیاب استفاده می گردد بدین ترتیب یک کارمند با مراجعه به دستگاه ساعت زنی ، رویدادهای ترددی خود را ثبت می کند. سپس با تعریف هایی که برای زمان ورود و خروج ، شیفت های کاری ، ماموریت ها و مرخصی ها و ... انجام داده ایم و با تعریف و اعمال قوانین محاسباتی مربوط به مجموعه مدیریتی خود خواهیم توانست مدت زمان حضور ، کسر کار ، ماموریت ، مرخصی و ... را استخراج نماییم. در پایان هر ماه با استفاده از اطلاعات بدست آمده ، محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان براحتی انجام می پذیرد.

روش های ثبت الکترونیکی ساعت ورود و خروج و رویداد های ترددی در چهار دسته تشخیص چهره ، تشخیص اثر انگشت ، تشخیص کارت هوشمند و استفاده از رمز عبور تقسیم می شوند.

دستگاه های هوشمند حضور و غیاب شرکت توتکو با قابلیت شناسایی اتوماتیک افراد با روش های مذکور و یا ترکیب این روش ها با یکدیگر توانسته است با کیفیت و قیمت مناسب خود ، مدیران را در تحقق اهداف خود یاری نمایند و در کنترل تردد هوشمند سازمان ها ، ادارات و شرکت ها نقس بسزایی داشته باشند.

اطلاعات فنی و نحوه عملکرد دستگاه های ساعت زنی هوشمند شرکت توتکو در دسته بندی های مجزا در سایت سامانه های هوشمند توتکو قابل مشاهده می باشند.

11 آیتم

جدولی  لیست 

11 آیتم

جدولی  لیست