محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

اشتراک در خبرخوان

گشت و نگهبانی

تشخیص چهره

یک روش شناسایی بیومتریک هوشمند بر اساس تشخیص چهره یک فرد است که دستگاه با تطبیق چهره فرد و آنچه که در دستگاه ثبت شده است بصورت اتوماتیک تردد شخص را ثبت می کند. این روش شناسایی با توجه به انحصاری بودن چهره هر فرد از دقت و امنیت بالایی برخوردار است و در کارهایی که امنیت و کنترل دقیق تردد افراد حائز اهمیت است ، می تواند به عنوان اولین انتخاب مدیران مطرح گردد.

3 آیتم

جدولی  لیست 

3 آیتم

جدولی  لیست