محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

طراحی، پیاده سازی، نظارت و اجرای سیستمهای امنیتی و نظارت تصویری

طراحی، پیاده سازی، نظارت و اجرای سیستمهای نظارت تصویری و کنترل دسترسی و فرآیندهای ذخیره اطلاعات